Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

Nesnelerin interneti IoT nedir? FileMaker'da nasıl kullanılır?

 • 10.01.2023
 • 649 Görüntülenme

KOBİ'ler için IoT fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak için broşürümüzü indirin.

 

Konu Başlıkları:

 1. IoT nedir ve nasıl çalışır?
 2. IoT'nin öncüleri ve tarihsel gelişimi
 3. IoT'nin potansiyel faydaları ve uygulamaları
 4. IoT'nin güvenlik ve gizlilik riskleri
 5. IoT'nin gelecekteki beklentileri ve trendleri
 6. IoT'nin endüstri ve sektörlere etkileri
 7. IoT'nin etkileri üzerine etik ve sosyal sorumluluk konuları

 

1. Nesnelerin interneti, Iot (Internet of Things) Nedir?

"Internet of Things" (IoT), internet ile bağlantılı olarak çalışan, fiziksel olarak mevcut olan objelerin ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu objeler, çeşitli sensörler, aktüatörler, mikroişlemciler ve diğer elektronik parçalar içerebilir ve veri toplamak, işlemek ve paylaşmak için tasarlanmıştır. IoT, çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır, örneğin, ev otomasyonu, sağlık, otomotiv, tarım ve endüstri 4.0 gibi alanlarda.

IoT sistemleri genellikle şu şekilde çalışır:

 1. Sensörler: IoT sistemlerinde sensörler, fiziksel olayları veya çevre koşullarını takip etmek ve bu verileri toplamak için kullanılır. Örneğin, bir ev otomasyon sistemi için sensörler, sıcaklık, nem, hareket veya gün ışığı gibi özellikleri takip edebilir.

 2. İşlem: Toplanan sensör verileri, bir mikroişlemci veya bir yerel bilgisayar tarafından işlenir ve anlamlı bilgiye dönüştürülür. Örneğin, bir ev otomasyon sistemi için, sıcaklık sensörleri tarafından toplanan veriler işlenir ve evin ısısının otomatik olarak ayarlanması için gerekli kararlar alınır.

 3. İletişim: İşlenen veriler, internet veya diğer kablosuz ağlar aracılığıyla cihazlar, sistemler veya bulut bazlı uzaktan yönetim sistemleri arasında paylaşılır. Örneğin, bir ev otomasyon sistemi için, evdeki cihazlar arasındaki veri, internet aracılığıyla paylaşılır ve mobil cihazlar aracılığıyla evin ısısı veya ışığını kontrol edebilir.

 4. Yürütme: Paylaşılan veriler, sistemler veya aktüatörler aracılığıyla eylemlere dönüştürülür. Örneğin, bir ev otomasyon sistemi için, paylaşılan veriler kullanılarak, sistem otomatik olarak evin ısısını veya ışığını ayarlayabilir. Bunun yanı sıra, cep telefonlarından veya tabletlerden uzaktan erişim sağlanarak, kullanıcılar evin farklı sistemlerini kontrol edebilir.

Ayrıca, IoT sistemleri çeşitli platformlar arasında entegre edilebilir ve veriler, kullanıcıların, firmaların ve hükümetlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılabilir. Örneğin, bir tarım şirketi, IoT sensörleri ve aktüatörleri kullanarak, tarlalarındaki su seviyesini veya toprağın nem düzeyini izleyebilir ve bu verileri kullanarak, verimliliği artırabilir. IoT teknolojisi hızla gelişmektedir ve bugün sadece belirli sektörlerde değil, fakat pek çok alanda kullanılabilmektedir. Böylelikle yarattığı avantajlar ve problemleri ile insan hayatına etkileri de oldukça önemlidir.

2. IoT'nin Öncüleri ve Tarihsel Gelişimi

IoT kavramı ilk olarak 1999 yılında Kevin Ashton tarafından kullanılmıştır. O dönemde, Ashton, Auto-ID Center adlı bir araştırma merkezinin yöneticisi olarak çalışmaktaydı ve RFID (radio frequency identification) sensör teknolojisi ve internet arasındaki potansiyel bağlantıları araştırmaktaydı. Ashton, "Internet of Things" kavramını, RFID sensörleri ve internet arasındaki bağlantıların nasıl kullanılabileceğini anlatmak için kullandı.

Ancak, IoT kavramının gerçekte ne anlama geldiği ve ne içereceği konusunda fikir ayrılıkları vardır. Bazıları, IoT'nin sadece sensörler ve internet arasındaki bağlantıları içereceğini düşünürken, bazıları daha geniş bir tanım kullanır ve IoT'nin, internet ve fiziksel dünya arasındaki tüm bağlantıları içereceğini söyler.

IoT'nin tarihsel gelişimi, birçok öncü teknolojinin bir araya gelmesi sonucu oluşmuştur. Bunlar arasında en önemlileri şunlar:

 • RFID: RFID sensör teknolojisi, IoT sistemlerinde veri toplamak ve iletmek için kullanılır. RFID sensörleri, bir nesnenin kimliğini veya diğer bilgilerini okuyabilir ve bu verileri bir merkezi sisteme gönderebilir.

 • Kablosuz ağlar: IoT sistemleri arasında veri paylaşmak için kablosuz ağlar kullanılır. Örneğin, WiFi, Zigbee, Bluetooth gibi kablosuz teknolojiler aracılığıyla cihazlar arasında veri transferi gerçekleştirilir.

 • Bulut bilişim: IoT sistemlerinde veriler, genellikle bulut bilişim platformları aracılığıyla işlenir ve saklanır. Bu, cihazların ve sensörlerin verileri gerçek zamanlı olarak işleyebilmelerini ve uzaktan yönetebilmelerini sağlar.

 • Miniaturizasyon ve maliyet azaltma : Miniaturizasyon teknolojileri , IoT cihazlarının ve sensörlerin daha ucuz ve daha küçük olmasını sağladı. Bu, IoT cihazlarının ve sensörlerin daha yaygın olarak kullanılmasına olanak tanıdı ve IoT teknolojisi için daha fazla uygulama alanı oluşturdu. Örneğin, miniaturize sensörler sayesinde, çok daha küçük cihazlara yerleştirilebiliyorlar ve böylelikle IoT cihazlarının kullanımı mümkün hale geliyor. Bu küçültme teknolojileri ve maliyet azaltma sayesinde IoT cihazları giderek yaygınlaştı ve bugün birçok farklı sektörde kullanılmaktadır.

3. IoT'nin Potansiyel Faydaları ve Uygulamaları Nelerdir?

IoT teknolojisi, birçok farklı sektörde ve uygulamada potansiyel faydalar sağlamaktadır. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır:

 1. Ev otomasyonu: IoT sensörleri ve aktüatörleri kullanarak, evdeki cihazlar ve sistemler arasında entegrasyon sağlayarak, kullanıcıların enerji tasarrufu yapmasına, evin ısısını ve ışığını uzaktan kontrol etmesine, güvenlik sistemlerini otomatik hale getirmesine ve diğer fonksiyonları kontrol etmesine olanak tanır.

 2. Sağlık: IoT sensörleri ve cihazlar kullanarak, kişilerin sağlık durumlarını izleyebilir, uzaktan takip edebilir ve sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili erişim sağlayabilir. Örneğin, bir kişinin hareketleri veya uyku düzeni sensörlerle izlenebilir ve bu veriler kullanılarak sağlık durumunun takibi yapılabilir.

 3. Otomotiv: IoT sensörleri ve cihazlar aracılığıyla araçlar arası iletişim ve araç-ötesi iletişim sağlanarak, sürücülerin trafikte daha az zaman harcamasına, daha az yolculuk yapmasına ve daha az yakıt tüketmesine olanak tanır.

 4. Tarım: IoT sensörleri kullanarak, toprak ve bitki durumunun izlenmesi, su seviyesinin kontrolü, hava durumunun takip edilmesi ve diğer faktörlerle ilgili bilgi toplanması sağlanır. Hayvanların yerini takip etmek için RFID etiketleri gibi cihazlar kullanılmaktadır. Böylelikle üretim verimliliği artırılır ve maliyetler azaltılır.

 5. Endüstri 4.0 : IoT sensörleri ve cihazlar kullanarak, üretim sürecinde veri toplanması, makine-öğrenimi veya kontrol sistemi ile işlem yapması sağlanır. Böylece makine arızalarının önceden tespit edilmesi, üretim sürecinin daha verimli hale getirilmesi, üretim verimliliği artırılması ve maliyetlerin azaltılması mümkün hale gelir.

Bu sadece bazı uygulamaların örnekleridir, IoT teknolojisi ayrıca çeşitli diğer sektörlerde de kullanılmaktadır. Örneğin, hava taşımacılığı, enerji ve madencilik sektörleri gibi. IoT teknolojisi ile verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak, güvenliği arttırmak ve diğer pek çok faydaları sağlamak mümkündür.

Bu örnekler, IoT teknolojilerinin ne kadar çeşitli alanlarda kullanılabileceğini göstermektedir. Öncüler arasında; Cisco, IBM, Intel, GE, Microsoft, Amazon, Google, Alibaba, Tencent ve Huawei gibi firmaları sayabiliriz. Bu firmalar IoT teknolojilerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kullanımı ile ilgili öncülük etmektedir.

4. IoT'nin Güvenlik ve Gizlilik Riskleri Nelerdir?

IoT teknolojisi, çeşitli güvenlik ve gizlilik riskleri oluşturmaktadır. Bu riskler arasında en önemlileri şunlardır:

 1. Cihazların güvenliği: IoT cihazları, genellikle düşük maliyetli ve yazılım güncelleştirmelerine sınırlı olarak tasarlanmıştır. Bu, cihazların saldırılara açık hale gelecek şekilde tasarlanabileceği anlamına gelir.

 2. Ağ güvenliği: IoT cihazları arasındaki veri transferi, genellikle kablosuz ağlar aracılığıyla gerçekleşir. Bu, ağların saldırılara açık hale gelecek şekilde tasarlanabileceği anlamına gelir.

 3. Bulut bilişim: IoT verileri genellikle bulut bilişim platformları aracılığıyla işlenir ve saklanır. Bu, verilerin saldırılara açık hale gelecek şekilde tasarlanabileceği anlamına gelir.

 4. Kişisel verilerin korunması : IoT cihazları ve sensörler aracılığıyla toplanan veriler kişisel verileri içerebilir. Bu verilerin yanlış kullanımı ya da çalınması, kişilerin gizliliği ve güvenliğini tehlikeye atabilir.

 5. Uzak yönetim ve kontrol: IoT cihazları aracılığıyla gerçekleştirilen uzak yönetim ve kontrol, cihazların kontrolünün ele geçirilmesine olanak tanır.

5. IoT'nin Gelecekteki Beklentileri ve Trendleri

IoT teknolojisi, hızla gelişmektedir ve gelecekte de önemli bir rol oynayacaktır. Önemli trendler ve beklentiler arasında şunlar yer almaktadır:

 1. 5G: 5G teknolojisi, daha hızlı ve daha güvenli veri transferi sağlar. Bu, IoT cihazları arasındaki veri transferi için daha hızlı ve daha güvenli bir ortam oluşturacaktır.

 2. Edge computing: Edge computing, verinin işlenmesinin cihazların yerine, ağın daha yakınındaki noktalarda gerçekleştirilmesini sağlar. Bu, verilerin gerçek zamanlı işlenmesini ve karar almasını mümkün hale getirecektir.

 3. AI: AI, IoT sistemlerinde verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi için kullanılacaktır. Özellikle makine-öğrenme ve diğer yapay zeka teknolojileri IoT sistemlerinin verimliliği ve ölçeklenebilirliğini arttırmak için kullanılacaktır.

 4. Blockchain : Blockchain, IoT sistemlerinde verilerin güvenliğini arttırmak için kullanılacaktır. Blockchain teknolojisi, verilerin immutability (değiştirilemezliği) özelliğini sağlar ve aynı zamanda ortak bir anahtar kullanarak şifrelemeye olanak tanır.

 5. Yapay Zeka ve IoT entegrasyonu : Yapay zeka teknolojileri ile IoT arasında bir entegrasyon daha yaygınlaşacak. Bu entegrasyon sayesinde IoT cihazları daha akıllı hale gelecek ve cihazlar arası iletişim daha iyi hale gelecektir.

 6. IoT sistemlerinin daha yaygınlaşması : IoT sistemleri, giderek daha yaygın bir şekilde kullanılacak ve farklı alanlarda daha fazla uygulanacaktır. Özellikle Endüstri 4.0 , sağlık ve ev otomasyonu gibi alanlarda IoT sistemlerinin kullanımı artacaktır.

IoT teknolojisiyle ilgili daha pek çok trend ve beklenti mevcut. Örneğin, yer sağlığı izleme sistemleri, IoT cihazları aracılığıyla yer sağlığı ve temizliği kontrol etmek için kullanılacaktır. Çevre sensörleri, su ve hava kalitesi gibi çevre faktörlerini izlemek için kullanılabilir. IoT teknolojisi ile birlikte, nesnelerin interneti, sadece cihazlar arasındaki verileri değil aynı zamanda nesneler arasındaki verileri de işlemek için kullanılabilir.

Ayrıca IoT teknolojisiyle beraber, sosyal medya ve işletmeler arasındaki iletişim daha da iyileştirilecektir. Özellikle IoT cihazları aracılığıyla gerçekleştirilen veri toplama ve işleme sayesinde, işletmeler daha iyi kararlar alabilecekler ve müşterilerle daha iyi bir şekilde iletişim kurabilecekler.

Sonuç olarak IoT teknolojisi, gelecekte de hızla gelişecek ve çok sayıda sektörde kullanılacaktır.

6. IoT'nin Endüstri ve Sektörlere Etkileri

IoT teknolojisi, birçok farklı sektörde önemli etkiler oluşturmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 ile beraber IoT sistemleri, üretim sürecinde veri toplama, işleme ve analiz etme gibi fonksiyonları yerine getirmektedir. Bu sayede üretim verimliliği artırılır, üretim süreci optimize edilir ve maliyetler azaltılır. Ayrıca endüstride üretim süreci sırasında oluşan olayların takip edilmesi ve hata tespiti IoT sayesinde daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılır.

Ayrıca otomotiv ve hava taşımacılığı sektöründe de IoT teknolojisi kullanılmaktadır. Örneğin, araçlar arasında ve aracın içinde sensörler kullanılarak sürücülerin performansı izlenir. Bu veriler sayesinde sürücülerin trafikte daha az zaman harcaması, daha az yolculuk yapması ve daha az yakıt tüketmesi sağlanır. Aynı zamanda araçlar arasında olan veri paylaşımı sayesinde trafik akışı optimize edilir ve bu sayede kaza oranları azaltılır.

Bunlar sadece bazı örneklerdir, IoT teknolojisi aynı zamanda sağlık, enerji, tarım, turizm gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. IoT sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte sektörler arasındaki entegrasyon da artacaktır. Örneğin, bir fabrika içinde kullanılan IoT sistemleri, verileri otomotiv endüstrisi için de kullanılabilir. Bu şekilde sektörler arasındaki entegrasyon artacak ve verimlilik daha da arttırılacaktır.

7. IoT'nin Etkileri Üzerine Etik ve Sosyal Sorumluluk Konuları

Internet of Things (IoT) teknolojisi, hayatımızın her alanında etki edebilecek bir teknolojidir. Ancak, bu teknolojinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek etik ve sosyal sorumluluk konuları da mevcuttur.

 • İlk olarak, IoT cihazlarının güvenliği ve gizliliği konusunda endişeler vardır. Örneğin, IoT cihazları arasında haberleşme yaparken gizli bilgilerin çalınması veya cihazların kullanılmasına yetkisiz kişiler tarafından kontrol edilmesi gibi durumlar meydana gelebilir. Bu nedenle, IoT cihazlarının güvenliği ve gizliliği için önlemler alınması gerekir.
 • Ayrıca, IoT cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak insanların kişisel verilerinin kontrolü ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, IoT cihazları aracılığıyla toplanan kişisel veriler, üçüncü taraflar tarafından kullanılabilir veya satılabilir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması ve kontrolü için yasal düzenlemeler gereklidir.
 • IoT cihazlarının kullanımı ile birlikte insanların özel hayatına müdahale etme ihtimali de mevcuttur. Özellikle cam ve ses kaydedici cihazları, kişilerin özel hayatına müdahale etme ihtimali taşımaktadır. Bu nedenle, bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak kurallar ve yasal düzenlemeler yapılması gerekir.
 • IoT cihazlarının kullanımı ile birlikte, insanların çalışma hayatı ve iş dünyası da etkilenebilir. Örneğin, IoT cihazları aracılığıyla verimliliği arttırmak için işletmelerde çalışanların iş yükünü arttırmak için kullanılabilir. Bu nedenle, IoT cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak insanların çalışma koşulları ve hakları konusunda yasal düzenlemeler yapılması gerekir.
 • Son olarak, IoT cihazlarının enerji tüketimi ile ilgili sosyal sorumluluk konuları mevcuttur. Özellikle, IoT cihazlarının çalışması için çok fazla enerji tüketebildiği için, bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılması gerekir.

Görüldüğü gibi, IoT teknolojisi hayatımızı kolaylaştırmak için çok faydalı olabilir ancak aynı zamanda birçok etik ve sosyal sorumluluk konularını da beraberinde getirir. Bu nedenle, IoT cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve cihazların kullanımı ile ilgili olarak sosyal sorumlulukların kabul edilmesi gerekir.

 

Elif Cabi Profile Picture
Elif Cabi

Müşteri Başarı Uzmanı ve Kurumsal Diyetisyen Cabi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunudur. 2022 yılında Cabitaş ekibine katıldı. Boş zamanlarında resim ve puzzle yapmayı sever.
Elif’e sorduk: “Eğer bir hayvana dönüşebilseydin, hangisi olmak isterdin ve neden?”
“Griffin, çünkü hem kartal gibi uçabiliyor hem de aslan gibi güçlü. Ayrıca Griffin, cesareti ve gururu temsil ediyor.” cevabını verdi.
_____
Customer Success Specialist and Corporate Dietitian Cabi is a graduate of Istanbul Yeni Yüzyıl University in Nutrition and Dietetics. She joined the Cabitaş team in 2022. In her free time, she enjoys painting and doing puzzles.

We asked Elif: "If you could turn into an animal, which one would you want to be and why?"

She said: "Griffin, because it can fly like an eagle and be strong like a lion. Also, Griffin represents courage and pride."

Nesnelerin interneti IoT nedir? FileMaker'da nasıl kullanılır?

İndirme linki mail adresinize gönderilmiştir.

Bu web sayfası kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır.