Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

Hibrit Çalışma Alanları Dijital İş Çözümleri Yapan Firmalar İçin Büyüme Fırsatları Oluşturuyor

  • 04.11.2022
  • 465 Görüntülenme

Bazı kuruluşlar çalışanları tam zamanlı olarak ofise geri çağırırken, diğerleri uzaktan çalışmaya veya uzaktan ve yüz yüze çalışmayı beraber yürüterek hibrit bir iş yeri ortamı sunuyor. Bu çalışma ortamı dijital iş çözümleri (iş uygulamaları, yönetim araçları, özel geliştirilen yazılımlar) sunanlara fırsatlar oluştururken bazı zorluklara da yol açabiliyor.

Şirketler, uzaktan çalışan personellerini destekleme, takip etme ve güvence altına alma konularını birincil öncelikleri arasında tutmaktadır. Aynı zamanda, kuruluşlar hotdesking'i (ofis masalarını çalışanların dönüşümlü kullanması) daha çok benimsedikçe, ofis içi ortamlar da daha dinamik oluyor. Bu değişken ortam, siber güvenlik, erişilebilirlik, IT desteği iş uygulamaları ile ilgili zorlu koşullara sebebiyet verebilir.

Ancak hibrit çalışma ortamlarının yarattığı zorluklar arasında özel uygulama geliştiricileri için fırsatlar mevcut. Kuruluşların, çalışan beklentilerine ivedi bir şekilde yanıt verebilmeleri, üretkenliği artırabilmeleri ve daha iyi müşteri deneyimleri sunabilmeleri için BT'ye yönelik hizmet odaklı bir yaklaşımı benimsemeleri zorlukların üstesinden gelmek için akılcı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Özel uygulamalar yapılan işleri yönetilebilir hale getirirken, güvenlik, erişim ve hızlı adaptasyon imkanlarıyla hem yazılım geliştiriciler hem de şirketler için fırsatlar sunuyor.

Uzaktan çalışmanın yarattığı tüm zorluklar arasında en öne çıkan konu evden çalışılmasıydı. Hibrit çalışma, insanların şirket politikasına bağlı olarak istedikleri gibi işe gelip gitmesi anlamına gelir. "İsteğe bağlı ve önce uzaktan" yaklaşımı, çalışanların uzaktan çalışmaya öncelik verme yetkisine sahip olduğu anlamına gelir. Yelpazenin diğer ucunda ise “önce ofis” felsefesi yer alır. Bu yaklaşımların her ikisi de çalışanları desteklemek ve güvence altına almak için neyin gerekli olduğu konusunda iyice anlaşılmıştır. Yine de plansız aksiyomlar veya beklenmedik durumlar hibrit çalışmayı BT desteği açısından daha zorlu hale getirir.

Bazı şirketler, belirli bir programa göre uzak veya ofis tabanlı olduğu haftanın belli günleri çalışanları dönüşümlü olarak ofiste çağırmalarını, diğerleri ise belirli çalışanlarını haftalık bazda ofiste bulunmalarını gerekli kılar. Diğer bir yaklaşımda ise, bazı şirketler, belirli ekipler evden çalışırken ve diğerlerinin ofiste çalışmasını zorunlu tutar.

İş birliği ve ekip yönetimi araçları dahil olmak üzere iş uygulamaları için bulut öncelikli bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç, bu yaklaşımlar arasındaki ortak noktadır. İster sanal ister yerinde olsun, ortak çalışma alanları, çalışan nerede çalışırsa çalışsın erişilebilir olmalıdır. Çalışanların her biri ister evde ister ofiste, hatta hotdesking olsalar bile, işleri için gerekli donanıma ve ağ bağlanabilirliğine sahip olmalıdır. Hibrit çalışmanın meçhul ortam şartları, aynı zamanda sağlam bir zamanlama yazılımı gerektirir.

Bazı kuruluşlar tüm çalışanların ofise dönmesine karar verirken, diğerleri çalışanları için büyük bir esneklik sağlamaya devam ediyor. Ancak uzaktan çalışma, desteklenmesi ve güvence altına alınması gereken birçok nokta olduğu anlamına gelir.

Müşteriler için siber güvenliği desteklemek, dijital iş çözümlerinin öne çıkabileceği kısımdır. Şirketler büyüdükçe, siber suçluların dikkati çekiliyor ve tetikte bekliyorlar. Çalışanların tüm iş saatlerinin ofiste geçirmek yerine sadece haftanın birkaç günü sahada çalışmaları yanlarında tehditleri de getirmelerine sebep olabiliyor.

Dijital iş çözümleri sunan şirketler, güvenlik güncellemelerinin sorumluluğunu alarak müşterilerin dinamik bir hibrit çalışma ortamını korumalarına yardımcı olabilmektedir. Mümkün olan en kısa zamanda bunları uygulayabilir ve güncelleyebilirler, bu da kurum içi BT ekiplerinin üzerindeki baskıyı hafifletir. Siber güvenlik ihlallerinin en yaygın nedeni olan insan hatası olasılığını azaltmak için ister uzaktaki çalışanları işe almanın ister düzenli eğitimin bir parçası olsun, dijital iş çözümleri sunan firmalar güvenlik eğitimi hizmetleri de sağlayabilir. Yönetilen ve bulut tabanlı hizmetler sunan dijital iş çözümü üreticileri, her uzak çalışma uç noktası dahil olmak üzere bir müşterinin uçtan uca altyapısını izlemek için de mükemmel bir konumdadır. Bu, çalışan verimliliğini artırmaya ve işgücü analitiği aracılığıyla içgörüler sağlamaya yardımcı olabilir. Buna karşılık müşteriler, çalışanların zamanlarını nasıl kullandıklarını daha iyi anlayabilir, veri depolamayı ve trafiği takip edebilir ve daha akıllıca kararlar almalarına yardımcı olmak için yazılımların işlerine nasıl fayda sağladığını kavrayabilir.

Hibrit çalışma ortamı, kuruluşlar bir dijital iş yönetimi modeline geçerken mevcut ilişkileri genişleterek ve yeni müşteriler kazanarak dijital iş çözümleri üreticilerine de işlerini büyütmeleri için birçok fırsat sunar. Dijital iş çözümleri, çalışan verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya ve hizmet sunumunu geliştirmeye yardımcı olan uygulamaları, hizmetleri güvence altına almaya yardımcı olmak için sınırsız fırsatlara sahiptir.

image credits: https://www.freepik.com/free-vector/flat-hand-drawn-remote-working-scenes_12428002.htm#query=working%20from%20office&position=6&from_view=search&track=sph

credits: https://thechannelist.com/hybrid-workplaces-create-growth-opportunities-for-msps/

Elif Cabi Profile Picture
Elif Cabi

Müşteri Başarı Uzmanı ve Kurumsal Diyetisyen Cabi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunudur. 2022 yılında Cabitaş ekibine katıldı. Boş zamanlarında resim ve puzzle yapmayı sever.
Elif’e sorduk: “Eğer bir hayvana dönüşebilseydin, hangisi olmak isterdin ve neden?”
“Griffin, çünkü hem kartal gibi uçabiliyor hem de aslan gibi güçlü. Ayrıca Griffin, cesareti ve gururu temsil ediyor.” cevabını verdi.
_____
Customer Success Specialist and Corporate Dietitian Cabi is a graduate of Istanbul Yeni Yüzyıl University in Nutrition and Dietetics. She joined the Cabitaş team in 2022. In her free time, she enjoys painting and doing puzzles.

We asked Elif: "If you could turn into an animal, which one would you want to be and why?"

She said: "Griffin, because it can fly like an eagle and be strong like a lion. Also, Griffin represents courage and pride."

Hibrit Çalışma Alanları Dijital İş Çözümleri Yapan Firmalar İçin Büyüme Fırsatları Oluşturuyor

İndirme linki mail adresinize gönderilmiştir.

Bu web sayfası kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır.